จากเด็กน้อยก้มกราบพระบาท ร.๙ ในวันนั้น เติบโตเป็นข้าราชการ ที่ขอจงรักภักดีตลอดไป

Administrator
Loading...

หลายคนคงเคยเห็นภาพเด็กตัวเล็กๆคนนี้ก้มกราบพระบาทของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กันอยู่หลายครั้ง แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นใคร และในวันนี้ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรบ้าง

เด็กน้อยผู้ก้มกราบพระบาทในวันนั้น คือ นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ข้าราชการใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๔ จังหวัดสงขลา สังกัดหน่วยงานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นบุคลากรที่กรมคุ้มครองสิทธิฯ ความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

พยุงศักดิ์กล่าวว่า ขณะที่ถูกถ่ายภาพ ตนมีอายุ 4 ขวบ บิดาชื่อ ร.อ.จิตต์ กาฬมิค รับราชการทหารอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร ใกล้กับสนามบินบ่อทอง และมีหน้าที่คอยเฝ้ารับเสด็จ ส่วนมารดาคือนางจุฑาลักษณ์ กาฬมิค ได้พาไปรับเสด็จในหลวงและพระราชินีที่สนามบินบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อแม่บอกให้เข้าไปก้มกราบก็วิ่งเข้าไปก้มกราบพระบาทในหลวงทันที

จุฑาลักษณ์ มารดา พยุงศักดิ์ กล่าว “ขณะนั้นลูกชายจะชอบอยู่ด้านหน้า และขออยู่แถวหน้าทุกครั้งเมื่อไปรับและส่งเสด็จ เพื่อจะได้กราบพระบาททุกครั้ง”

Loading...

นายพยุงศักดิ์ กล่าวด้วยว่า การปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันนี้ เพื่อสนองเบื้องพระยุคลบาท ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิ ภาค ๔ กรมคุ้มครองสิทธิ ซึ่งถือเป็นความโชคดีของตน

เพราะงานที่ทำอยู่เป็นการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมตามสิทธิที่อันพึงมีพึงได้ของประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ

การได้ก้มกราบพระบาทในหลวง รัชกาลที่ ๙ ในครั้งนั้น ถือได้ว่าเป็นมงคลสูงสุดต่อตนเองและครอบครัว และเมื่อทุกครั้งที่เห็นภาพนี้เสมือนเป็นการสัญญากับพระองค์ท่านว่าข้าพเจ้าจะถวายความจงรักภักดีและจะทำความดีถวายพระองค์ตลอดไป

Loading...

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

35705