นาย ลวรณ พูดแล้ว แจกเงินเราไม่ทิ้งกันรอบ 2 งานนี้ชัดเจน

นายลวรณ แสงสนิท พูดแล้ว แจกเงินเราไม่ทิ้งกันรอบ 2 งานนี้ชัดเจน

เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่มีหลายคนต่างพูดถึงกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับโครงการการเราไม่ทิ้งกันรอบ2นั้น

ล่าสุดนาย ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลัง

ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าว โดยได้กล่าวไว้ว่า

การจะขย ายเวลา หรือเพิ่มรอบลงทะเบียน มาตรการเยี ยวย าในโครงการหรือไม่นั้น

เบื้องต้นจะไม่ได้มีการเปิดโครงการใหม่ หรือขยายเวลาโครงการตามที่ อุตตม สาวนายน อดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เคยออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าว

ตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

แต่อนาคตสำหรับเหตุการณ์หลังจากนี้นั้น

อาจจะต้องขอประเมินสถานการณ์ก่อนเพื่อดูสถานการณ์หลังจากปลดล็อก

เฟส 5 หากโดยภาพรวมสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ทางมาตรการอาจจะพิจารณาเพิ่มเติมลงทะเบี ยน

เราไม่ทิ้งกันรอบ 2 ต่อไป ดัง

นั้นขอให้พี่น้องประชาชนอย่ างพึ่งหมดหวัง โทรสอบถามด้วย

ตัวเองที่สำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020

อ่านเพิ่มเติม