ช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อย รัฐเตรียมที่จะสร้างบ้าน 100,000 หลัง ผ่อนราคาเบาๆ

รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการ พัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นาย จุติ ไกรฤกษ์ ได้เป็นประธาน ในการประชุม คณะผู้บริหาร การเคหะ แห่งชาติ (กคช.)

เพื่อติดตาม ดำเนินงาน มอบนโยบาย การขับคลื่อนงาน ทางด้านที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย โดยมี นาย ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการ การเคหะแห่งชาติ และ คณะผู้บริหาร กคช. ได้เข้าร่วมประชุม

ซึ่งนาย จุติ ได้กล่าวว่า ตน ได้รับฟัง การขับเคลื่อน ในโครงการ ที่สำคัญ ของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) โดยเฉพาะ ในโครงการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลทำให้ประชาชน ถูกเลิกจ้างงาน และไม่มีรายได้

เนื่องจาก กิจการ ได้ปิดตัวลง และ ไม่มีที่พักที่อยู่อาศัย ทาง กคช. จึงได้จัดทำ โครงการ บ้านเช่า 999 บาท/เดือน เพื่อช่วยเหลือ ทางด้านที่อยู่อาศัย ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ

ซึ่งในขณะนี้ มีผู้ที่เข้าพักอาศัย ในบ้านเช่า โครงการแล้ว กว่า 3,000 ราย รวมทั้ง การพัก ชำระหนี้ นาน 3 เดือน เพื่อแบ่งเบาภาระ ให้แก่ผู้ที่พักอาศัย ในโครงการ ของ กคช.

นาย จุติ ได้กล่าวต่อว่า ตน ได้มอบนโยบาย การขับเคลื่อน ภารกิจที่สำคัญ และ ช่วยเหลือ กลุ่มคน ที่มีรายได้น้อย ถึงจนถึงปานกลาง ที่มีปัญหาในเรื่อง ที่อยู่อาศัย

โดย ได้มอบให้ทาง กคช. เตรียมขับเคลื่อน ในโครงการสำคัญ ได้แก่

1. บ้าน สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย จำนวน 100,000 หน่วย ภายในระยะเวลา 5 ปี แบ่งเป็น ปีละ 20,000 หน่วย

2. การ Re-Branding องค์กร โดย มุ่งเน้นในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชน ผู้ที่มีรายได้น้อย ให้มี ความมั่นคง ทางด้านที่อยู่อาศัย มากกว่า เชิงพาณิชย์

3. การก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ที่สูงอายุ เพื่อรองรับ สังคม ผู้สูงอายุ ของไทย ในปี 2564 โดยกำหนด แผนเริ่มต้น ในพื้นที่ 4 มุมเมืองของ กทม. หรือ ปริมณฑล ซึ่งจำเป็นต้องให้ทาง กคช. นั้นวางแผน ดำเนินงานต่อไป

4. การนำ เทคโนโลยี ที่ทันสมัย เข้ามาใช้ ในการทำงาน การคิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อความสะดวก ให้แก่ผู้ที่ใช้บริการ

5. ทางคณะกรรมการ และ ผู้บริหาร ตลอดจนถึง เจ้าหน้าที่ ของ กคช. จะต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความโปร่งใส ตามหลัก ธรรมาภิบาล การบริหาร ทรัพย์สิน ขององค์กร ให้เกิดประโยชน์ อย่างคุ้มค่าที่สุด

6. เร่งดำเนินการ ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย ของโครงการ บ้านเอื้ออาทร ที่ไม่มี ผู้ที่อยู่อาศัย ให้มีความน่าอยู่ พร้อมกับให้ ผู้ที่ทำการซื้อ หรือ เช่าอาศัย เข้ามาอาศัย ได้ทันที และ ต้องคำนึงถึง คุณภาพชีวิต และ สภาพแวดล้อม ของ ผู้ที่พักอาศัยก่อน เป็นสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม