เตรียมตัวรับคนละ 15,000 กลางเดือนสิงหาคม ไม่มีการลงทะเบียนเพิ่มแล้ว อ่านรายละเอียด

เตรียมรับคนละ 15,000 กลางเดือนสิงหาคม ไม่มีการลงทะเบียนเพิ่ม

เตรียมรับเงิน รัฐบาลจ่ายให้คนละ 15,000 บ. ในกลางเดือน ส.ค 63 ไม่มีการลงทะเบียนเพิ่มอีก ในภาวะที่บ้านเมือง ยังไม่พ้นจากโควิด-19 รัฐบาลก็มีมีโครงการออกมาช่วย ให้กลุ่ม ผู้ประกันตน

ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จำนวนกว่า 6 หมื่นราย ที่เข้าข่าย ตกงานหรือว่างงาน ตามเงื่อนไข ของทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำลังจะได้รับ เงินชดเชย จำนวน 5,000 บ. จำนวน 3 งวด เป็นเงิน 15,000 บาท

1. จะต้องเป็น ผู้ประกันตน ในมาตรา 33 คือ ลูกจ้าง มีอายุระหว่าง 15-60 ปี ทำงาน ในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป เรียกง่ายๆ ว่า “พนักงานเอกชน”

2 .ผู้ประกัน ตามมาตรา 33 ดังกล่าวนี้ ต้องเพิ่งว่างงาน และ จ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม ไม่เกิร 6 เดือน ภายใน เวลา 15 เดือน ย้อนหลัง ทำให้ ไม่เข้าเงื่อนไข การรับเงิน ทดแทน ระหว่าง การว่างงาน จากกองทุนประกันสังคม

และนอกจากนี้ ยังไม่เคย ได้รับสิทธิทดแทน กรณีที่ว่างงาน จากโควิดระบาด ในสัดส่วน 62% ของค่าจ้าง รายวัน และ ยังไม่เคยได้รับ เงินเยียวยา จากโครงการไดๆ ของท่งภาครัฐ เช่น เราไม่ทิ้งกัน หรือ เยียวยากลุ่มเปราะบาง

รองเลขาธิการ สำนักงาน ประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ฐานะโฆษก สปส. นาง พิศมัย นิธิไพบูลย์ ได้เผยถึง ความคืบหน้า ในโครงการ จ่ายเงินชดเชยดังกล่าวนี้ ให้ประกันสังคม ตามมาตรา 33 ลูกจ้าง ที่มีสิทธิ์รับเงินชดเชย 15,000 บ จำนวน 6 ก่าหมื่นคน ไม่ต้อง ทำการลงทะเบียนใหม่

“ยืนยันว่า ในขณะนี้ มีข้อมูล และ จำนวนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ แน่ชัดแล้ว ไม่ต้องมีการลงทะเบียนเพิ่ม”

สาเหตุ เกิดจาก ทางสำนักงาน ประกันสังคม คัดแยกชื่อออกมาแล้ว คัดกรอง จากกิจการ ที่มาขึ้นทะเบียน รับรอง ขอเงินชดเชย ให้ลูกจ้างในก่อนหน้านี้ แต่มีผู้ประกันตน บางส่วน ซึ่งเป็น ส่วนน้อย ที่มีข้อมูล ไม่ครบถ้วน ทาง สำนักงาน ประกันสังคม ก็จะติดต่อ เพื่อขอข้อมูล กลับไป

เงิน 15,000 บ. จะโอนเข้าบัญชี ของผู้ประกันตนได้  ไม่เกิน กลางเดือน ส.ค 2563

ล่าสุด ทางรัฐบาล ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ ทดแทน ระหว่างว่างงาน ให้แก่ ประกันสังคม มาตรา 33 กรณีที่ถูกเลิกจ้าง ลาออก หรือ สิ้นสุด ระยะเวลาในการจ้าง เป็นเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่  1 มีนาคม 2563 ถึง  28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อรองรับ ผลกระทบ จากภาวะเศรษฐกิจ ที่จะเกิดขึ้น

เครดิตที่มา กระทรวงการคลัง

 

อ่านเพิ่มเติม