จงฝึก9ข้อนี้ทุกเช้าแล้วท่านจะเข้าใจชีวิต

จงฝึก9ข้อนี้ทุกเช้าแล้วท่านจะเข้าใจชีวิต

สวัสดีย ามเช้า กายใจ เป็นสุข หมดทุ กข์ หมดโ ศ ก โช ค มี ล าภ สุขภาพแข็งแรง ตลอดปีตลอดไป มิตรภาพที่ดีไม่มีวางขาย ถ้าอ ย ากได้ต้องใช้ใจแลกมา

1 ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้จงเป็นคนธรรมดาอย่าเป็นคนสำคัญเมื่อเวลามีอะไรเกิดขึ้นอย่าไปให้ความสำคัญกับตัวเรามากไป

2 ฝึกไม่สะสมการสะสมอะไรสักอย่างนั้นมันคือภาระไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระเว้นแต่ความดีนอกนั้นคือภาระทั้งหมดไม่มากก็น้อย

3 ฝึกเป็นคนสบายๆอย่าไปยึดกับความสมบูรณ์แบบมากไปเพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริงหรอกมีแต่คนโง่เท่านั้นที่มองว่าความสมบูรณ์แบบมีอยู่จริง

4 ฝึกเป็นคนนิ่งๆพูดแต่สิ่งที่ดีถ้าอะไรไม่ดีก็อย่าไปพูดมากไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือสิ่งนั้นจะผิดแต่หากมันไม่ดีเป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูดเลยเพราะการพูดในทางเสียห า ยนั้นมีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำลง

5 ฝึกเข้าใจธรรมชาติว่าอะไรๆก็ผ่านไปเมื่อมีความสุขก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไปเมื่อมีความทุ กข์ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุ กข์ก็ผ่านไปเวลามีสถานการณ์แย่ๆเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันว่าเรื่องราวเหล่านี้ก็คงผ่านไปเช่นกัน

6 ฝึกให้ตัวเองเสียสละและยอมเสียเปรียบคนอื่นบ้างการที่คนๆหนึ่งยอมเสียเปรียบผู้อื่นบ้างเป็นเรื่องที่จำเป็นใครก็ตามที่บ้าความถูกต้อง

บ้าเหตุผลไม่ยอมเสียอะไรเลยไม่นานคนๆนั้นก็จะเป็นบ้ากลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขเพราะต้องปะทะกับคนรอบข้างเต็มไปหมดเพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่น

7 ฝึกอยู่กับปัจจุบันเมื่อเรากำลังรู้สึกหดหู่ใจนั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอดีตเมื่อเรากำลังรู้สึกกังวลใจนั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอนาคต

หากเรากำลังรู้สึกดีและมีความสุขก็แปลว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบันพระพุทธเจ้าทรงแนะว่าให้ทำทีละอย่างโฟกัสทีละงานแล้วทุ กข์จะเข้าไม่ถึงใจเรา

8 ฝึกเข้าใจเรื่องของการนินทาคนเราก็ต้องรู้ตัวว่าเราต้องถูกนินทาแน่นอนและเมื่อถูกนินทาขอให้รู้ว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะ

แปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลกคนที่ชอบเต้นแร้งเต้นกากับคำนินทาเขาคือคนไม่รู้เท่าทันโลกนั่นเอง

9 ฝึกให้ตัวเองพ้นจากการเป็นท า สของเ งิ นเราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีใช้อะไรอยู่ก็จงพอใจการที่คนเราจะเลิกเป็นท า สของเ งิ นได้

ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อนเมื่อรู้จักพอแล้วก็ไม่ต้องหาเ งิ นมากและเมื่อไม่ต้องหาเ งิ นมากชีวิตก็มีโอกาสทำอะไรที่มากกว่าการหาเ งิ น

ขอขอบคุณ รัก ยิ้ ม

Loading...