ก ร ร ม ของผู้หญิงทุกคน ยังไงก็ต้องเจอ

ก ร ร มของการเกิดมาเป็นผู้หญิง ตรงมากๆ

เหตุใดจึงเป็นหญิงเป็นชาย

ก ร ร มที่ทำให้เป็นมนุษย์เหมือนๆกันนั้น มีที่ต่างตรงไหน ก ร ร มจึงเลือ กเ พ ศให้กับเราเป็นอย่างนี้

ความต่างระหว่างชายกับหญิง

ทุกคนทราบดีว่าหญิงชายต่างกัน แต่ถ้าถามว่าต่างกันอย่างไรล่ะ คำตอบแรกที่คนส่วนใหญ่จะนึกออ กคือหญิงมีอวั ย วะเ พ ศอย่างหนึ่ง ชายมีอวั ย วะเ พ ศอีกอย่างหนึ่ง และที่คนส่วนใหญ่ขึ้นใจกันอย่างนี้ เหตุผลก็ตรงตัว คือเพราะอวั ย วะเ พ ศถูกใช้เป็นเครื่องตัดสินว่าต้องเรียกหญิงหรือชายนับแต่ออ กจากท้องแม่

ชาวโลกต่างให้ความสำคัญกับอวั ย วะเ พ ศ เอาอวั ย วะเ พ ศมาเป็นเกณฑ์แบ่งว่านั่นชายนี่หญิง แต่น้อยคนจะทราบว่า ทารกในครรภ์มารดาเมื่อยังเป็นตัวอ่อนอยู่นั้น จะเริ่มต้นด้วยการมีอวั ย วะเ พ ศหญิงก่อนแต่ถ้าเซลล์ของตัวอ่อนมีโครโมโซมเ พ ศเป็นชาย อวั ย วะเ พ ศแบบชายจึงปรากฏยื่นออ กมาภายหลัง

ส่วนถ้าเซลล์ของตัวอ่อนมีโครโมโซมเ พ ศเป็นหญิง อวั ย วะเ พ ศจะฝ่อตัวหายไปก่อนคลอด พูดให้ง่ายที่สุดคือเมื่อ กำเนิดเกิดกายนั้น ทุกคนเป็นหญิงเหมือนกันหมด และถ้าถามนักวิทย าศาสตร์ว่าเหตุใดอวั ย วะเ พ ศแบบชายจึงยื่นออ กมา ก็จะได้คำตอบที่ชัดถ้อยชัดคำว่าเด็ก ‘บังเอิญ’ ได้รับโครโมโซม Y จากพ่อไปประกบคู่กับโครโมโซม X ของแม่

นี่คือคำตอบสุดท้ายจากวิทย าศาสตร์ และหมายความว่าถ้าไว้ใจวิทย าศาสตร์ ณ วันนี้ เราจำเป็นต้องสรุปว่าจุดเริ่มต้นอันเป็นที่สุดของสภาวะหญิงชายคือความบังเอิญ

ความต่างกันระหว่างร่างกายของชายกับหญิงนั้น ใช่ว่าจะมีแต่จุดเด่นที่อวั ย วะเ พ ศส่วนเดียว แม้แต่ส่วนที่ทุกคนมองไม่เห็นอย่างเช่นสมองก็มีความต่าง เรื่องความต่างระหว่างสมองของสองเ พ ศนี้อยู่ในความสนใจของนักวิทย าศาสตร์มาหลายร้อยปีแล้ว กับทั้งยังคงต้องศึกษากันต่อไปเป็นร้อยๆปีเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่ามีรายละเอียดใดบ้างที่บ่งชี้ว่านั่นคือสมองชาย

นี่คือสมองหญิง ทั้งในแง่ของขนาดคุณภาพ และวิ ธี การทำงาน มีการแยกแยะเปรียบเทียบเป็นส่วนๆอย่างละเอียดเลยทีเดียว
ที่นักวิทย าศาสตร์สนใจความต่างระหว่างสมองหญิงกับชายก็เพราะเชื่อว่าถ้าเรารู้ชัดว่าอะไรเป็นอะไร ก็จะสามารถควบคุมจุดด้อยและจุดเด่นระหว่างเ พ ศได้

นี่เป็นความเห็นของคนกลุ่มหนึ่งที่โน้มเอียงจะเชื่อว่าทุกความต่างกำเนิดขึ้นจากสมองก้อนเดียว หากเอาตามมุมมองของชาวพุทธ จะเห็นพระพุทธเจ้าตรัสไว้แบบรวบรัดเบ็ดเสร็จแล้ว นั่นคือ จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว ร่างกายเป็นเพียงปลายทาง ต้นทางอยู่ที่จิตซึ่งคิดก่อ ก ร ร ม แม้ต่อไปวิทย าการจะบอ กได้ว่ามันสมองของแต่ละเ พ ศผิดแผกแตกต่างกันเพียงใดบ้าง นั่นก็เป็นการเห็นผลของก ร ร มอย่างหนึ่งเท่านั้น

ใจเป็นของพ่อแม่ กายเป็นของสามี เวลาเป็นของลูก มีเพียงริ้วรอยที่ เป็นของตัวเอง สวยหน่อยก็ถูก นิ น ทา ขี้ เ ห ร่ ก็ไม่มีใครสนใจ พอทำตัวสนุก เขาก็ว่าบ้า พูดน้อย ก็หาว่าสื่อสา ร ด้วยลำบาก

อย ากอยู่เป็นโสด ก็ถูกค่อนขอดว่าไม่มีใครเอา หากแต่งงาน ก็กลัวหมดอิสรภาพ ได้สามีหล่อ ก็มีกิ๊กง่าย ไม่หล่อ เขาก็ว่าตาไม่ถึง ไม่อย ากมีลูก เขาก็ว่าเป็นผู้หญิงจริง หรือเปล่า

อย ากมีลูก ก็กลัวจะเหนื่อยคนเดียวเปล่าๆ อย ากออ กไปทำงาน เขาก็ว่าไม่สนใจลูกเต้า พอไม่ไปทำงาน เขาก็ว่าสบายสามีเลี้ยง พอแต่งหน้า ก็ว่าไปให้ท่าใคร พอไม่แต่งหน้า ก็ว่าหน้าซีดเหมือนไก่ต้ม

ไม่คบเพื่อน แล้วเวลากลุ้มใจจะไป ปรึกษาใคร พอคบเพื่อน ก็หาว่าเอาแต่สนุก ทำตัวเหลวไหล ชีวิตของลูกผู้หญิงทั้งชีวิต แทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง โบราณกล่าวว่า เกิดเป็นผู้หญิงแท้จริง แสนลำบ าก

บทความนี้ มอบแด่คุณผู้หญิงทั้งหลายที่กำลังพย าย ามดูแลครอบครัว เป็นภรรย าที่ดี เป็นแม่ที่ดีของลูก ผู้หญิงที่กำลังเผชิญกับแรงเสี ยดทาน และแรงกดดันทั้งหลาย คุณผู้ชายทั้งหลาย ถนอมคนที่อยู่เคียง ข้างกายคุณให้มาก เพราะเธอก็ต้องการกำลังใจ

คุณผู้ชานทั้งหลาย เมื่อได้อ่านจบแล้ว คงเข้าใจผู้หญิง กันมากขึ้นนะคะ

ขอบคุณที่มา Jelly W al ker ธรรมะกับมนุษย์

Loading...