คนเป็นลูกที่รักพ่อแม่ จะไม่กล่าว 5 คำนี้กับบุพการี

คนเป็นลูกที่รักพ่อแม่ จะไม่กล่าว 5 คำนี้กับบุพการี

ความรักของพ่อแม่นั้นิย่งใหญ่กว่าสิ่งใด ท่านเป็นคนเลี้ยงดูเรามาให้เติบใหญ่ มีงานมีการทำจนถึงทุกวันนี้ ก่อนจะพูดสิ่งใดออ กมา ให้พึ่งระลึกไว้เสมอ ว่าควรพูดหรือเปล่า เพราะบางคำพูดไปแล้วนอ กจากจะทำให้พ่อแม่เสียใจแล้ว ชีวิตเรายังถดถอยอีกด้วย

ลูกที่ดี จะไม่กล่าา 5 คำนี้กับพ่อแม่ หากเผลอ กล่าวออ กมา มีแต่ทำมาหากินไม่ขึ้น

1 ไม่โทษพ่อแม่ย ามท่านป่ วยไข้ไม่ว่าพ่อแม่จะยุ่งจะงานเยอะจะดึกดื่นขนาดไหนพอเราเ จ็ บไข้ท่านจะละทิ้งการงานในทันทีท่านจะพาเราไปหาหมอ

ท่านจะหาวิ ธีเยียวย ารัก ษ าเราในทันทีย ามที่ท่านป่ วยไข้เราจงทำเหมือนที่ท่านทำให้เราได้มากน้อยแค่ไหนล่ะ หรือว่าเพราะพ่อแม่เ จ็ บป่ วยนานวันจึง

ทำให้ลูกไม่กตัญญูไม่สนใจพ่อแม่หรือเราจะเป็นจำนวนคนที่สังคมตราหน้าว่าเป็นลูกอ กตัญญูเพิ่มขึ้นอีกคนพ่อแม่ให้กายสังขารมาไม่ใช่ให้เรามาคอย

กล่าวโทษท่านเราโตขึ้นเรื่อยๆพ่อแม่ก็เริ่มเ เก่ช ราลงจวบจนลาโลกลาลูกหลานไปอย่างไม่มีวันหวนกลับถ้าแม้แต่พ่อแม่คุณยังให้อภั ยมิได้แล้วจะไปให้

อภั ยใครในโลกใบนี้ได้ล่ะ ร้อยพันความดีงามความกตัญญูมาเป็นอันดับที่หนึ่งเริ่มจากตอนนี้ดูแลท่านก่อนจะสาย

2 ไม่โทษพ่อแม่ว่าท่านจู้จี้จุกจิกท่านเกิดมาก่อนเรามีประสบการณ์มามากว่าอย่าเสียงดังใส่ท่านหากท่านจ้ำจี้จำไชให้กินข้าวให้กลับบ้านเร็วๆให้ใส่

เสื้อผ้าหนาๆให้เก็บห้องฯลฯเพราะคนที่รักเราจริงนะจึงจะจู้จี้ในเรื่องเช่นนี้กับเราพ่อแม่ไม่มีทางจู้จี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกของท่านแน่นอนคุณว่าจริงมั้ย

3 ไม่โทษพ่อแม่ว่าทำอะไรช้าเมื่อพ่อแม่เ เก่เฒ่าอย่าว่าท่านทำอะไรช้าถ้าเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนเป็นพ่อแม่ต้องใช้ความรักความ

อดทนมากแค่ไหนในการสอนให้เราเดินสอนให้เรากินสอนให้เรา ฯลฯตอนที่ท่านหนุ่มสาวท่านทุ่มกำลังแรงกายเพื่อพวกเรามาถึงนี้ร่างกายจึงทรุดโทรมถ้าวันหนึ่งท่านเ เก่ช ราลงกำลังวังชาเริ่มเสื่อมถอยจำไว้เลย เห็นพ่อแม่ในวันนี้ดุจเห็นตนเองในวันหน้า

4 ไม่โทษพ่อแม่ที่ท่านบ่นว่าท่านบ่นว่าก็เพราะเราทำไม่ได้ดีที่บ่นว่าก็เป็นเพื่อเราต้องการให้เราได้ดีไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกของตนเองไม่มีพ่อแม่

คนไหนไม่อย ากให้ได้สิ่งที่ดีกับลูกไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกเจริญก้าวหน้าไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกของตนเป็นผู้ที่เก่งกล้าสามารถกว่าตนเอง

5. ไม่โทษพ่อแม่ว่าท่านไม่มีความสามารถไม่มีใครที่ทำทุกเรื่องได้สมบูรณ์ไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่องพ่อแม่คือผู้ให้ชีวิ ตคอยเลี้ยงดูเราจบเติบใหญ่ไม่ใช่

เรื่องง่ายเลยอย่าต่อว่าท่านว่า สู้พ่อแม่ของคนอื่นเขาไม่ได้คำพูดนี้เมื่อพูดออ กไปมันจะกลายเป็นตราบาปในชีวิ ตคุณไปตลอดชีวิ ต

ขอบคุณที่มา s o n g world null

Loading...