ใส่บาตรตอนเช้า แบบนี้ แก้ก ร ร มให้ตัวเองได้ ชีวิตดีมีสุขขึ้น โดย หลวงพ่อจรัญ

ใส่บาตรตอนเช้า แบบนี้ แก้ก ร ร มให้ตัวเองได้ ชีวิตดีมีสุขขึ้น โดย หลวงพ่อจรัญ

ก ร ร มนั้นไม่สามารถลบล้างไปได้ ไม่ว่า ก ร ร มดี หรือก ร ร มชั่ ว แต่เราสามารถให้ก ร ร มดี ส่งผลเร็วและมาก่อน ในขณะที่ ให้ก ร ร มชั่ วส่งผลช้า หรือแผ่วกำลังเบาบางลง แต่ไม่ได้หมายความว่า ถูกลบหายไป

ดังนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้อง เนื้อหาการแก้ก ร ร ม จึงเป็นแนวทาง ในแบบ พิธีก ร ร ม การทำเข้าแบบที่ควรทำ ด้วย อาการน้อมจิตให้อ่อนโยนลง ขอเพียงจิตอ่อนโยน การขอขมาใด ๆ แก่ใครย่อมเกิดผล หากมีความลังเลสงสัย ก็อย่าทำให้เสียของ เพราะจิตไม่อ่อนโยนเพียงพอ ศรัทธาต้องมาก่อน ผลการกระทำจึงจะเต็ม

การแก้ก ร ร มด้วยวิธีการใส่บาตรให้ได้ผล รวมทั้งสร้างกุศลผลบุญครั้งใดๆ ก็ต าม มิใช่ใส่บาตรเฉยๆ แล้วจะได้ผล ผู้ป่ ว ยและญาติผู้ป่ ว ยจำนวนมากบอกว่าได้ทำบุญใส่บาตรพระแล้ว โ ร คร้ ายแรงต่างๆ ไม่หาย ไม่บรรเทา อาการป่ายจะหายได้อย่างไร เพราะทำไม่ถูกต้อง

ใส่บาตรพระ 100 รูป ก็หาประโยชน์ในการแก้ก ร ร มเท่าใส่บาตรเพียงรูปเดียวไม่ได้ เพราะไม่ถึงเจ้าก ร ร มนายเวรที่เป็นเจ้าหนี้ก ร ร มอยู่จริงๆ เหมือนกับเป็นหนี้เจ้าก ร ร มนายเวร ชุด ก. แต่ไปใช้หนี ชุด ข. เจ้าหนีชุด ก. ก็ย่อมไม่พอใจ ไม่อโหสิก ร ร มให้แน่นอน ก ร ร มเก่าที่ไม่ดีก้ย่อมไม่ลด

การตักบาตรประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศลและถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยโดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วย

การทำบุญตักบาตรจะสมบูรณ์ต้องมีองค์ประกอบดังนี้คือผู้ให้ต้องเตรียมใจให้พร้อมก่อนถวายขณะถวายหลังถวายผู้รับคือพระภิกษุสามเณร

มีข้อวัตรปฏิบัติที่ดีงามต ามพระธรรมวินัยและสิ่งของที่ถวายจะต้องได้มาด้วยวิธีที่สุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน

การตักบาตรคือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาลพระภิกษุจะถือบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆต ามหมู่บ้านในเวลาเช้าผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆเช่นข้าวอาหารแห้งมาถวายพระ

ประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศลและถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยโดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วย
ท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรัญท่านแนะนำว่า

ก่อนใส่บาตรให้จุดธูป3ดอกกลางแจ้งขอขมาก ร ร มโดยตั้งนะโม3จบแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอขมาก ร ร มต่อเจ้าก ร ร มนายเวรศั ต รูหมู่มารหมู่พาลทุกภพทุกชาติขอให้อโหสิก ร ร มให้ขาดจากกัน

หลังใส่บาตรเสร็จทุกครั้งให้ตั้งนะโม3จบแล้วกล่าวว่า

กุศลที่ลูกได้ทำแล้วขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า5พระองค์ขอให้ทุกพระองค์นำส่งบุญให้ข้าพเจ้ามีเดชปัญญา

โภคะขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่องขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้นเกิดสภาวะธรรมต ามบุญวาสนาที่ได้ทำมาจากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญ

และขออุทิศให้เจ้าก ร ร มนายเวรทุกภพทุกชาติวิญญาณศั ต รูหมู่มารหมู่พาลเช่นมนุษย์,หุ้นส่วน,เพื่อน,ในครอบครัวทุกภพทุกชาติ

เอ่ยชื่อได้ยิ่งดีขอให้อโหสิก ร ร มขอให้ขาดจากกันณเดี๋ยวนี้เทอญขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า

ถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบหรือถมทรายดินก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า

“ผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยเหมือนเมล็ดข้าวสารเม็ดทรายดินเจ้าก ร ร มนายเวรต ามเมล็ดข้าวสารต ามเม็ดทรายดิน

ขอให้ได้รับและขอให้อโหสิก ร ร มหลุดขาดจากกันณบัดนี้เดี๋ยวนี้เทอญขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพบแต่ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู

กรณีที่ดวงตกมากขอให้แผ่บุญให้ตนเองให้มากๆบางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่นจนลืมให้ตัวเองตัวเราเองต้องมีบุญบารมีเเก่กล้าจริงๆจึงจะช่วยและให้ผู้อื่นได้ควรสวดอิติปิโสฯเลยอายุ1จบมีเวลาขอให้ไปปฏิบัติธรรมฝึกวิปัสสนาด้วย

จะเกิดผลเร็วโทสะจะน้อยลงควรแผ่เมตต าให้มากๆวันละ10ถึง30ครั้งการแผ่เมตต าที่ได้ผลนั้น

ทานพระธรรมสิงหบุราจารย์แนะนำว่าถ้าจะกรวดน้ำต้องกรวดน้ำลงดินทุกครั้ง

วันละ100ครั้งเจ้าก ร ร มนายเวรจะหาย100เท่า100วิญญาณ

หรือใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิตด้วยความตั้งใจประกอบด้วยความมีสติและสัมปชัญญะแผ่เมตต าออกจากลิ้นปี่แล้วอุทิศส่วนกุศลจากจักระ6

หรือบริเวณต าที่สามที่กลางหน้าผากต่ำลงเล็กน้อยจะได้ผลมากขึ้นอุทิศบุญใช้กับผู้ตๅยนำส่งบุญใช้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่ถวายบุญกุศลใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้ก ร ร มให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้น

วิบากก ร ร มของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันไปบางคนป่ ว ยโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนตกงานบ่อยบางคนลำบากมากหากินไม่คล่อง

บางคนลูกเกเรวิบากก ร ร มนี้ต ามมาหลายภพหลายชาติซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิดมาแตกต่างกันแต่อย่าเพิ่งสิ้นหวังหนทางในการบรรเทาวิบากก ร ร มนั้นมีซึ่งอาจทำได้หลายวิธีดังนี้

เวลาที่เราทำบุญหรือทำความดีทุกครั้งนอกจากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นการใส่บาตรการถือศึลฯลฯแล้วการพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจการสนทนาธรรม

การให้ธรรมทานการร่วมบริจาคหนังสือธรรมะชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับผู้สิ้นหวังการทำความสะอาดห้องพระการถวายน้ำเปล่าเพียง1แก้วให้กับหิ้งพระพุทธฯ

การร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่นโดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญกุศลการกวาดใบไม้ทำสวนทำความสะอาดห้องน้ำ

หรือของส่วนรวมการดูแลคนเเก่เด็กการที่เรามีจิตใจดีหรือตั้งใจดีฯลฯทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นกุศลและเป็นบุญทั้งสิ้นให้ตั้งนะโม3จบ

ข้าพเจ้าบอกชื่อตัวนามสกุลเกิดวันที่วันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกรวมถึงองค์เทพองค์พรหมที่ปกปักรั ก ษ ากายสังขารวิญญาณลูกอยู่วันนี้ลูกตั้งจิตถวาย

บุญที่ทำเช่นใส่บาตรถือศีลสวดมนต์ให้ทานฯลฯลูกขอถวายบุญกุศลนี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้นทั้งการงานการเงินและความรักให้ลูกมีเดชปัญญาโภคะ

ความสมบูรณ์ทุกภพทุกชาติและขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับเจ้าก ร ร มนายเวรทุกภพทุกชาติรวมถึงวิญญาณที่ต ามมาทุกผู้ทุกคนศั ต รูหมู่มารหรือหมู่พาลคือมนุษย์เช่นบริวารญาติมิตรคนรับใช้สามีบุตรธิดาทุกภพทุกชาติขอให้ได้รับมหากุศลนี้

รับแล้วขอให้อโหสิก ร ร มซึ่งกันและกันให้ขาดจากกันณ.เดี๋ยวนี้บัดนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีบุญบารมีสูงขึ้นๆเต็มขึ้นเพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้นและสร้างคนให้เป็นพระต่อไปและให้เกิดปัญญาทางธรรมสมบูรณ์พูนผลทุกอย่างด้วยบุญที่ทำนี้เทอญสาธุ

ก่อนตักบาตรควรอธิษฐานโดยนั่งหรือยืนก็ได้แล้วแต่สถานที่จะอำนวยยกสี่งของที่จะถวายขึ้นเสมอหน้าผากแล้วอธิษฐานต ามที่ต้องการที่ชอบธรรมเป็นภาษาใดก็ได้จะว่าในใจหรือออกเสียงเบาๆก็ได้

จากนั้นจึงถวายอาหารบิณฑบาตด้วยความเคารพถ้ามีดอกไม้ธูปเทียนให้ถวายหลังจากที่ถวายอาหารบิณฑบาตเสร็จแล้วถ้าเป็นสตรีให้วางดอกไม้ธูปเทียนไว้บนฝาบาตรเมื่อพระท่านปิดบาตรแล้ว

ขอบคุณที่มา l i e k r life s t y l e

Loading...