วิ ธี ทำข น มไข่น กกระทา สู ต ร กรอบนอ ก นุ่มใน หอ มอร่ อ ยถู กใจเล ย

วิ ธี ทำข น มไข่น กกระทา สู ต ร กรอบนอ ก นุ่มใน หอ มอร่ อ ยถู กใจเล ย

ขน มที่หาทานได้ต ามร้านข้างทาง หรือ ต ามตลาดขายของทั่วไป หลายคนชอบเพราะอร่อยทานง่าย

นั้นก็คือขน มไข่นกกระทา เป็นขน มที่ทำมาจากแป้งและมันเทศแล้วนำไปทอ ดจนพองกรอบ ลักษณะเป็นก้อนกลม สีเหลืองอ่อน

คล้ายไข่นกกระทา ขน มไข่นกกระทาเป็นขน มที่นิยมมากในอ ดี ต และพ่อค้าแม่ค้านิยมนำมาขายต ามร้านกล้วยทอ ด

เผือ กทอ ด มันทอ ด ข้างทาง บางพื้นที่อาจจะเรียกว่า ขน มไ ข่ เ ต่ า

และวันนี้เรามีสู ต รการ ทำขน มไข่นกกระทา มาฝาก สามารถเอาไปทำกินเองที่บ้าน หรือว่าเอาไปทำเป็นอาชีพเสริมได้เลยค่ะ

ส่วนผ ส มขน มไข่นกกระทา

1 มันเทศ 2 – 3 หัวใหญ่ หรือ 2 ถ้วยตวง

2 แป้งมัน 3/4 ถ้วยตวง หรือ 500 กรัม

3 แป้งสาลี 1/4 ถ้วยตวง หรือ 2 ช้อนโต๊ะ

4 ผงฟู 1 ช้อนชา

5 น้ำต าลทราย 3 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำขน มไข่นกกระทา

1 นึ่งมันเทศประมาณ 20 นาทีจนสุก ป อ ก เ ป ลื อ กออ ก นำมาบ ด ให้ละเอียด

2 เทแป้งมันและแป้งสาลีลงในภาชนะ จากนั้นใส่ผงฟู น้ำต าลและเกลือป่นลงไป แล้วนำมันเทศที่บดเสร็จแล้วมาคลุกเคล้าให้เข้ากับแป้ง

จากนั้น น ว ดส่วนผ ส มทั้งหมดให้เข้ากันดี จนทำให้แป้งและส่วนผ ส มอื่นๆ กลายเป็นเนื้อเดียวกัน

3 ปั้นแป้งมันทั้งหมดเป็นก้อนเล็กๆ หรือขนาดกลาง

4 เทน้ำมันลงในกระทะ และรอให้น้ำมันเดือ ด แล้วจึงนำไปทอ ด ใช้ไฟระดับอ่อน – ระดับกลาง

5 ในช่วงสุ ดท้ า ยของการทอ ด ก็ให้เร่งไฟเตาขึ้นมาเป็นไฟกล างนิดนึง เพื่อทำให้ผิวข น มด้านนอ กกรอ บ

Loading...