ดื่มโกโก้อุ่น วันละ1แก้ว อ าการหลงๆ ลืมๆ คิดไม่ออ ก จะค่อยๆดีขึ้น

ดื่มโกโก้อุ่น วันละ1แก้ว อ าการหลงๆ ลืมๆ คิดไม่ออ ก จะค่อยๆดีขึ้น

คุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอ า กา รหลงๆ ลืมๆ อยู่เป็นประจำ

ในบางครั้งอ า กา รหลงลืมที่เกิดขึ้นกับคนเราบ่อยๆ

อาจดูเป็นเรื่องธร รมดา แต่ในบางครั้งอ า กา รหลงลืมนั้น

อาจไม่ใช่เพียงแค่อ า กา รหลงลืมปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆ คน

อาจจะเกิดมาจากส าเหตุ สม อ งทำงานหนั กจนเกิ นไป

วันนี้เราเอาใจคนที่ชอบดื่มโ กโก้สักหน่อย บอ กเลยว่าถ้าได้ ดื่มโ กโก้อุ่น

วันละ 1 แก้วจะช่วยให้ ส ม อ ง ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

และสำหรับคนที่หลงๆ ลืมๆ อะไรบ่อยๆ ควรดื่มเลย เพราะว่ามีง า น วิ จั ยออ กมาแล้วว่าช่วยให้ความจำดีขึ้น

แน่นอนว่ามีคนที่เป็นอ า ส า สมัครเข้าร่วมการ ท ด ล อ ง ด้วยถึง 37 คน อายุ 50 – 69 ปี ผลการ ท ด ล อ งออ กมาน่าสนใจมากทีเดียว

โดยในการทดลองนั้น มีการแบ่งออ กเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มแรกจะดื่มโ กโก้เยอะ ส่วนอีกกลุ่มดื่มน้อย ซึ่งพอทดลอง ผ่ า นไป 3 เดือน

ปรากฏว่ากลุ่มที่ดื่มโ กโก้สูงหรือเข้มข้นนั้นจะทำให้มีความจำที่ดีกว่า ไม่ค่อยหลงลืมอะไรง่าย ๆ

ส่วนคนที่ไม่ดื่มเลยหรือ ดื่มน้อยนั้นจะหลง ๆ ลืม ๆ เป็นประจำ

แม้ว่าจะอายุ 60 ปี ขึ้นไปแล้วแต่ความจำก็ยังดีอยู่ นั้นก็แปลว่า โ กโก้ช่วยได้เยอะมากนั่นเอง

งานนี้สำหรับคนที่ชอบดื่มโ กโก้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีทีเดียวเลย

ยิ่งใครที่ดื่มเป็นประจำจะทำให้ความจำดียิ่งขึ้น หากคุณอ ย า กจะบำ รุ ง ส ม อ งแบบง่าย ๆ ก็ลองดื่มโ กโก้อุ่น ๆ วันละ 1 แก้วดูสิ

Loading...